Ultimate magazine theme for WordPress.
แท็กการท่องเว็บ

ทุเรียนอ่อน

ผอ.สวพ.6 เตือน “10 วันอันตราย” วงการทุเรียน ระวังทุเรียนอ่อน

(19 เมษายน 65)นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุเรียน เปิดเผยว่า หมอนทองอ่อนที่ตรวจพบในโรงคัดบรรจุส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งอยู่ระหว่าง 25 - 31%

จันทบุรียึดทุเรียนอ่อน 111 ลูก จากจังหวัดตราด รอบที่ 2

จันทบุรียึดทุเรียนอ่อน 111 ลูก พันธุ์หมอนทอง ที่ตัดสวนจังหวัดตราด เป็นครั้งที่ 2 หลังส่งขายล้ง ในจังหวัดจันทบุรี คาดคนตัดไม่ชำนาญตัดทุเรียนอ่อนปนทุเรียนสุก เมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาทีมเล็บเหยี่ยว สวพ.6

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More