Ultimate magazine theme for WordPress.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรม

จังหวัดตราด กำหนดจัดงานสัปดาห์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด วัดต่าง ๆ กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ขึ้น

สนง.เกษตรตราด จัดกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ตามแนวโรงเรียนเกษตรกร ต้นแบบ

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรต้นแบบ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More