ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนวันที่ 2 แข่งขันจักรยานสระสีเสียด ประเภท การแข่งขันแบบเดี่ยวจับเวลา

ประเภท การแข่งขันแบบเดี่ยวจับเวลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 1 ในวันนี้ เป็นวันที่ 2