‘วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล’ผู้ว่าฯตราดนำปลุกกระแสไม่ทนต่อการทุจริต

จ.ตราด จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) มุ่งปลุกกระแสคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์…