จังหวัดตราด เตรียมพร้อมในการจัดสถานที่รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แล้วเสร็จไปแล้วกว่า 80%

จ.ตราด/ที่บริเวณหน้าศาลากลางจ.ตราด สนามหลวงเฉลิมพรเกียรติ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ตราด

ตราดแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม มหัศจรรย์สีสัน อันซีนตราดซิตี้ และงานแสดงสินค้า Table Top Sale…

บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย

ข้าราชการ ประชาชนจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

(9 เม.ย. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ

อำเภอแหลมงอบซ้อมแผนการอุบัติเหตุหมู่เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์

บริเวณ 3 แยกดินแดง ถนนแหลมงอบ-บางกระดาน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราดอำเภอแหลมงอบ โรงพยาบาลแหลมงอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการ ประชาชนชาวตราด ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

ที่พระอุโบสถวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

จังหวัดตราด จัดฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำลองสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มในทะเล…

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด