การเรียกดูหมวดหมู่

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

รายงาน:ขยะเกาะช้าง ขยะคืนถิ่น

เกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางข้ามทะเลไปยังเกาะช้าง ในปี 61 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวกว่า 1,200,000 คน โรงแรม รีสอร์ท
อ่านเพิ่มเติม...