สนช จัดโครงการ “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ที่จังหวัดตราด พร้อมสอดแทรกความรู้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดตราด ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

จังหวัดตราด ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
อ่านเพิ่มเติม...

ภัยแล้งกระทบตราดหนักแหล่งน้ำเหลือน้อย ชาวสวนผลไม้กระทบหนัก

ภัยแล้งกระทบตราดหนักแหล่งน้ำเหลือน้อย ชาวสวนผลไม้กระทบหนัก ชลประทานตราดแจงน้ำเหลือร้อย 70
อ่านเพิ่มเติม...

พาณิชย์ตราด ออกตรวจราคาสินค้าก่อนตรุษจีน กำชับติดป้ายราคาสินค้า

พาณิชย์จังหวัดตราด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามราคาสินค้าก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน กำชับผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้า
อ่านเพิ่มเติม...