เปิดแนวคิด “Happy Everyday” ของ “กิตติพงษ์ อยู่ละออ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

เปิดแนวคิด “Happy Everyday” ของ “กิตติพงษ์ อยู่ละออ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด กับเป้าหมายหลักที่ต้องทำสร้างความสามัคคี และอยากเห็นประชาชนตำบลหนองเสม็ด มีความสุข ทั้งกายและใจ มีรอยยิ้มทุกวัน

          ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา ตำบลหนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ต้องประสบปัญหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการเมืองภายใน ที่ไม่สามารถนำงบที่มีอยู่มาพัฒนาตำบลหนองเสม็ด เพราะถูกคัดค้านจะฝ่ายค้าน

รวมไปถึงปัญหาความสามัคคีของคนในตำบล ที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ชุมชน ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ขาดความร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาตำบลหนองเสม็ดไปในทิศทางที่ต้องการ

ทำให้นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นักธุรกิจ และอดีต ส.อบจ.ตราด หรือที่หลายคนมักจะเรียกว่า สจ.หนู ได้ตัดสินใจรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ทั้งอดีตข้าราชการ อดีตผู้นำชุมชน อดีตนักการเมืองท้องถิ่น และนักธุรกิจในตำบล ตั้งกลุ่มชื่อ “รวมพลังหนองเสม็ด” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562และเดินหน้าแนะนำตัว ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในตำบล เป็นเวลาเกือบ 2 ปี แล้ว

การตัดสินใจที่ลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดในครั้งนี้  ตนเองมองว่า ในช่วงที่ผ่านมาตำบลหนองเสม็ด ไม่มีทิศทางการพัฒนาอย่างระบบ ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความร่วมมือกันระหว่างทั้งนายกและสมาชิก

ส่งผลให้โอกาสในการพัฒนาตำบลหนองเสม็ด ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ควรจะทำได้ และจากการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ทำให้รู้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมที่จะนำไปแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้าน

นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ในตำบลขณะนี้ ก็คือ ความสามัคคีของคนในตำบลหนองเสม็ดในที่ทุกระดับ ทำให้กลุ่มรวมพลังหนองเสม็ด กำหนดนโยบายหลักเป็นข้อแรก คือ “การสร้างความสามัคคี รวมพลังทำดี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในตำบล


นโยบายข้อนี้ ทางกลุ่มรวมพลังหนองเสม็ด ได้เลือกว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ครบทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน  และทั้ง 12 คน มาจากทุกหมู่บ้าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำปัญหาและแนวทางของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนาตำบลไปข้างหน้าได้แน่นอน

นายกิตติพงษ์ ทิ้งท้ายว่า อยากเห็นประชาชนตำบลหนองเสม็ด มีความสุข ทั้งกายและใจ มีรอยยิ้มทุกวัน ตามแนวความคิด Happy Everyday หรือมีความสุขทุกวัน ภายใต้ทีมบริหารกลุ่ม “รวมพลังหนองเสม็ด”