เลือกตั้งเทศบาลเมืองตราดเริ่มเป็นทางการ “ตราดสร้างสรรค์” ปะทะ “พลังหนุ่ม”

เลือกตั้งเทศบาลเมืองตราดเริ่มเป็นทางการ “ตราดสร้างสรรค์” ปะทะ “พลังหนุ่ม” ชิงนายก ชิง สท.  “พินัย” หัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่ม ได้เบอร์ 1 สมาชิกทั้ง 3 เขต เบอร์ 1-6 ส่วน “สุรศักดิ์” หัวหน้าทีมตราดสร้างสรรค์ ได้เบอร์ 2 สมาชิก 3 เขต เบอร์ 7-12 

            ตั้งแต่เวลา 7.30 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองตราด บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองตราด เป็นอย่างเรียบง่าย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ อดีตสจ.ตราด หัวหน้ากลุ่มตราดสร้างสรรค์ พร้อมลูกทีม และนายพินัย วรรณภากร อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองตราด หัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่ม พร้อมลูกทีมเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งกันตั้งแต่วันแรก ส่วนผู้สมัครอิสระในตอนนี้ยังไม่มี

            จากนั้นนายฬุวัฒน์ กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองตราด  ต้องหารือกับหัวหน้าทีมทั้ง 2 ทีม เพื่อตกลงเบอร์กัน แต่ทั้ง 2 ทีม ไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้ต้องจับสลากชิงเบอร์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตราด หากทีมไหนได้เบอร์ 1 สมาชิกทั้ง 3 เขต ก็จะได้เบอร์เรียงกัน 1-6 และทีมไหนได้เบอร์ 2 สมาชิกทั้ง 3 เขต จะได้เบอร์เรียงกัน 7-12

นายพินัย วรรณภากร  หัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่ม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตราด ได้เบอร์ 1 สมาชิกทั้ง 3 เขต ได้เบอร์ 1-6

นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ หัวหน้ากลุ่มตราดสร้างสรรค์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตราด ได้เบอร์ 2สมาชิกทั้ง 3 เขต ได้เบอร์ 7-12