ตราดเตรียมออกคำสั่งผ่อนคลายหลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ ในพื้นที่แล้ว 16 วัน

จังหวัดตราด เตรียมออกคำสั่งผ่อนคลายพื้นที่เสี่ยง หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ ในพื้นที่แล้ว 16 วัน ร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปาเปิดได้ แต่สถานบันเทิงยังปิด

(25 ม.ค.64)ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2564  เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดตราด ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ (13 ม.ค. 64)  ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นวันที่ 16 แล้ว โดยยอดรวมผู้ติดเชื้อยืนยันรวม 33 รายที่ผ่านได้มาหายจากอาการป่วยครบหมดแล้วทุกราย 

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเตรียมออกคำสั่งจังหวัดตราด ในเรื่องของผ่อนคลายพื้นที่เสี่ยงจังหวัดตราด อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพ นวดไทย  นวดแผนโบราณ  นวดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเท้า กิจการสปา  สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรม สนามยิงปืน เป็นต้น   

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางจังหวัดตราด จัดการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีผู้ชม  โดยมีผู้แทนสโมสรฟุตบอล ตราด เอฟซี ร่วมนำเสนอข้อมูล 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดกิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมพาย Sup Board โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด  การขออนุญาตจัดกิจกรรมแถลงข่าว เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ผ่านการพิจารณาแต่ต้องให้ผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T/T อย่างเคร่งครัด