ข่าวดี! ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่มีผู้ป่วยหายแล้ว 4 ราย กลับบ้านกักตัวอีก 30 วัน

จังหวัดตราด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หายแล้ว ทั้งหมด 4 รายแต่ยังต้องกักตัวที่บ้านต่ออีก 30 วัน โดยมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

จ.ตราด/ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด วันนี้(13.30 น.วันที่ 8 มกราคม 2564) นายภิญโญ  ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2564   เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

นายแพทย์ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขจ.ตราด ได้รายงานถึงสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสของ จ.ตราดว่า วันนี้ จังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยยังมียอดสะสมอยู่ที่ 32 ราย และทางโรงพยาบาลตราดแจ้งว่า ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารักษาตัวหายจากโรคแล้วจำนวน 4 ราย โดยรายที่ 1 ได้ออกไปพักที่บ้านแล้ว ส่วนรายที่ 2,3,4 จะออกมาจาโรงพยาบาลบ่ายวันนี้

โดยทั้งหมดจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีก 30 วัน เพื่อความมั่นใจ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  และหลังจากหายป่วยแล้วทั้ง 4 ราย มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วย 32 คน มีอายุเฉลี่ย 46.75 ปี อายุต่ำสุด 16 ปี และสูงสุด 74 ปี เพศชายร้อยละ 53 .13 เพศหญิงร้อยละ

จำแนกตามลักษณะความเสี่ยง
กลุ่มเล่นการพนัน(19) 59.40 %
กลุ่มผู้สัมผัสผู้เล่นพนัน(6) 18.80 %
กลุ่มทำงานในสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน(6) 18.80 %
และอื่นๆ(1) 3.1 %

ในส่วนของสถานการณ์ที่ศูนย์กักกัน และการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง นั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ สถานการณ์ศูนย์กักกัน(ตั้งแต่ 4 เมษายน 2563 ถึง 8 มกราคม 2564) มีจำนวนผู้เข้าพัก 228 ราย ออก 223 ราย คงเหลือ 4 ราย มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ครั้ง จำนวน 394 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อ 394 ตัวอย่าง

ส่วนการเฝ้าระวังในกลุ่มต่างชาติ(ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564) มีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 690 ราย (พม่า 185 ราย กัมพูชา 485 ราย และอื่ย ๆ 20 ) ผลตรวจไม่พบเชื้อ 689 ราย รอผล 1 ราย

สำหรับสถานการณ์ศูนย์กักกัน และการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงนั้น,การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง(ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564)ได้เก็บตัวอย่าง ทั้งหมด 1,526 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 1,202 รา ย พบเชื้อ 32 ราย รอผล 292 ราย

1. กรณีสมุทรสาคร 276 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 274 ราย รอผล 2 ราย
2. กรณีระยอง 23 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 22 ราย พบเชื้อ 1 ราย
3.กรณีลักลอบเล่นการพนัน 897 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 671 ราย พบเชื้อ 31 ราย รอผล 195 ราย
4. กรณีกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ 330 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 235 ราย รอผล 95 ราย