ผู้ว่าฯตราด เห็นใจคู่บ่าวสาวกำลังมีความสุขเตรียมขึ้นเรือนหอ เผยจัดงานแต่งได้

ผู้ว่าฯตราด เห็นใจคู่บ่าวสาวกำลังมีความสุขเตรียมขึ้นเรือนหอ เผยจัดงานแต่งได้ แต่ต้องขออนุญาต ตามขนาดงานที่ผู้คนเข้าร่วมงาม

(6 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด  ถึงการจัดงานที่มีการรวมผู้คนจำนวนมากในจังหวัดนั้น อยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะการจัดงานแต่งงาน ยังคงทำได้แต่ต้องอนุญาตการจัดงาน และต้องมีมาตรการทางสาธารณสุข

“รู้สึกเห็นใจ เจ้าบ่าว เจ้าสาว ที่กำลังจะแต่งงานมีความสุข เตรียมขึ้นเรือนหอกัน เพราะทุกคู่มีฤกษ์งานแต่งแล้วทั้งนั้น ไม่อยากให้งานแต่งงานนั้นยกเลิกไป แต่ถ้าจัดงานแต่งต้องมาขออนุญาตนายอำเภอหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดได้” นายภิญโญ กล่าว

นายภิญโญ ยังกล่าวต่อว่า อยากฝากถึงประชาชนชาวตราด โควิด สามารถป้องกัน ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ตามมาตรการ DMHTT คือ D – Distancing เว้นระยะหว่างกัน M – Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H – Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ T – Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T – Thaichana ใช้ไทยชนะ

สำหรับคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 24 /2564 เป็นคำสั่งล่าสุด เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ข้อ 6  ระบุว่า

ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ที่มีผู้คนจำนวน ทั้งการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง  การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งต่าง ๆ เว้นแต่การดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามตารางแนบท้ายอย่างเคร่งครัด

โดยการอนุญาตจัดงานที่มีผู้คนจำนวนมากนั้น แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 1.ผู้คนน้อยกว่า 50 คน ให้ขออนุญาตจาก ผู้บริหารท้องถิ่น 2.ผู้คนเกินกว่า 50-100 คน ขออนุญาตจากนายอำเภอ 3.ผู้คนเกิน 100 คน ขออนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด