Ultimate magazine theme for WordPress.

อุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลปีใหม่ ตราดมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนเกาะกูดไม่มีอุบัติเหตุ

0 1,761

จังหวัดตราด ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เผย อำเภอเกาะกูดปราศจากอุบัติเหตุจราจร

(5 ม.ค. 64) นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดตราด  ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

โดยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4  มกราคม 2564  พบอุบัติเหตุ 26 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย เสียชีวิต 1  ราย

เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 27.78  จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 35.58 จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100  โดยมีอำเภอเกาะกูด เพียง 1 อำเภอ ที่ปราศจากอุบัติเหตุจราจร

ขณะที่ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ ตลอดทั้ง 7 วันเรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 18,555 คัน พบผู้ถูกดำเนินคดี 893 ราย พบความผิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 375 ราย รองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 353 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 69 ราย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More