อุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลปีใหม่ ตราดมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนเกาะกูดไม่มีอุบัติเหตุ

จังหวัดตราด ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เผย อำเภอเกาะกูดปราศจากอุบัติเหตุจราจร

(5 ม.ค. 64) นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดตราด  ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

โดยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4  มกราคม 2564  พบอุบัติเหตุ 26 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย เสียชีวิต 1  ราย

เมื่อเทียบกับปีที่แล้วพบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 27.78  จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 35.58 จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100  โดยมีอำเภอเกาะกูด เพียง 1 อำเภอ ที่ปราศจากอุบัติเหตุจราจร

ขณะที่ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ ตลอดทั้ง 7 วันเรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 18,555 คัน พบผู้ถูกดำเนินคดี 893 ราย พบความผิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 375 ราย รองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 353 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 69 ราย