ตราด- ครบรอบ 8 ปี จมเรือหลวงช้าง วันที่ 22 พฤศจิกายน

22 พ.ย. ครบรอบ 8 ปี จมเรือหลวงช้าง เป็นปะการังเทียม และแหล่งดำน้ำ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 กองทัพเรือ ร่วม อพท.และจังหวัดตราด จัดพิธีวางเรือช้างลงสู่ทะเล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555

และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างแหล่งดำน้ำให้กับนักท่องเที่ยว โดยกองทัพเรือได้อนุมัตินำเรือช้างที่ปลดประจำการแล้ว มาจัดวางในพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณหินลูกบาตร อ.เกาะช้าง จ.ตราด

สำหรับเรือช้าง สร้างขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2487 เข้าประจำการที่ฐานทัพเรือสหรัฐด้วยหมายเลข 898 และได้ปฏิบัติภารกิจ เป็นเรือยกพลขึ้นบก บรรทุกรถถัง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งสงครามเกาหลี

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2505 สหรัฐอเมริกาได้มอบเรือลำนี้ให้กับกองทัพเรือของไทย โดยได้รับหมายเลขประจำเรือ 712 ในนามเรือหลวงช้าง เป็นชื่อตามเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเรือหลวงช้างได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของประเทศหลายภารกิจ อาทิ ปฏิบัติงานในสงครามเวียดนาม ปฏิบัติงานตามแผนยุทธการบูโดทางภาคใต้ของไทย

รวมทั้งเป็นเรือฝึก ของนักเรือนนายเรือมาแล้วหลายรุ่น เรือหลวงช้าง ได้ปฏิบัติภารกิจในราชการไทยเป็นเวลา 43 ปี โดยได้ปลดระวางเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดย อพท. ได้ทำเรื่องขอให้ทางกองทัพเรือร่วมดำเนินโครงการ