Ultimate magazine theme for WordPress.

ชีวประวัติ ท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก จ.ตราด พระเกจิสองแผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา)

0 4,126

ชีวประวัติ ท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก จ.ตราด พระเกจิสองแผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) เขียนโดยคุณ เบนซ์ แหลมงอบ เมื่อปี พ.ศ.2558

ท่านก๋งเตื่อง เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 เดิมชื่อ นายเตื่อง (นามสกุล)  ปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดคลองจาก ต.คลองใญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายเตื่อง อาศัยอยู่ในตาบลเเหลมเปาะ ในเขตจังหวัดเกาะกง ชาวบ้านที่นั่นพูดภาษาไทย ท่านมีพี่น้องหลายคน ชาวเกาะกงสมัยนั้นส่วนมากก็มีอาชีพทาไรทานา มีทาประมงบ้างไม่มาก สมัยนั้นพระเกจิมีด้วยกันสามท่าน ท่านก๋งหมึก ท่านพ่อเวียน วัดประชุมชน ท่านพ่อรอด วัดมรคาราม(วัดพนมกรุง) ท่านก๋งเตื่องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นามาตั้งเเต่หนุ่ม ท่านมีครอบครับ

ในช่วงอายุ ๒๒ นั้นท่านอุปสมบท โดยมี หลวงพ่อรอด วัดมรคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบวชเป็นพระแล้ว พระเตื่องก็เข้ากราบขอเป็นศิษย์พุทธาคม กับหลวงพ่อรอด ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย พระธรรมคาสั่งสอน และวิชาอาคมต่างๆ พระเตื่องบวชก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน วิชาต่างๆจนแตกฉาน ขณะนั้นได้บวชได้ 2 พรรษา ด้วยความยากจนของทางบ้านและครอบครัวที่ท่านต้องรับผิดชอบ พระเตื่องจึงกราบลาหลวงพ่อรอดเพื่อลาสิกขาบท ท่านจึงกลับมาเป้นผู้นาชุมชนให้กับฝ่ายรัฐบาล ประเทศเขมรขณะนั้น

จนกระทั่งช่วงอายุ 63 ปี เมื่อท่านเห็นว่าครอบครัวมีความสุขสบายและลูกเติบโตจนช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ท่านจึงมีความคิดที่อยากจะกลับเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพักตร์อีกครั้ง ท่านจึงร่าราครอบครัวและลูกหลานเพื่อออกบวช ครอบครัวท่านก็ไม่มีใครกล้าขัดศรัทธาที่ในความตั้งใจจะกลับเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพักตร์ที่มีมากของท่าน ท่านจึงไปกราบขอท่านพ่อเลี่ยน เจ้าอาวาสวัดเเหลมเปาะ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ พอท่านบวช ท่านก็จาพรรษาที่วัดเเหลมเปาะ อยู่เป็นเวลา 10 กว่าพรรษา แล้วท่านก็เริ่มนาวิชาความรู้ที่ท่านได้ร่าเรียนกับหลวงพ่อรอด มาทาตะกรุดและลูกอมแจกลูกหลานและชาวบ้านแหลมเปาะ ขณะนั้นตะกรุด จนเป็นที่ลาลือจนเป็นที่ต้องการมากในหมู่คนเเหลมเปาะและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง

จนมาครั้งปี 2540 ท่านก๋งเตื่องมาเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดคลองม่วง ซึ่งในขณะนั้นท่านกาลังอาพาธ เจ้าอาวาสวัดคลองม่วงก็ฝากฝัง ให้ท่านก๋งเตื่องรับเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองม่วงต่อจากท่านหากว่าท่านต้องมรณภาพลง ท่านก๋งเตื่องก็ตกลงรับปาก จนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดคลองม่วงได้ถึงแก่การมรณภาพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง เเละกระทรวงธรรมการ จึงถวายการเเต่งตั้ง ท่านก๋งเตื่อง เตชปญฺโญ ให้ดารงตาเเหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองม่วงมาตลอด

จนกระทั่งปี 2548 ท่านก๋งเตื่องก็เริ่มอาพาธด้วยอาการเหน็บชาที่ขา ท่านจึงได้สละตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองม่วง(ท่านก๋งบอกด้วยปากท่านเอง) แล้วย้ายมาจาพรรษาที่ประเทศไทย ที่วัดคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งลูกหลานท่านก๋งเตื่องก็ได้ตั้งรากฐานอยู่ที่หมู่บ้านคลองจากนั้นด้วย ท่านก๋งเตื่องท่านก็ไม่เคยลืมสัญญาที่มีไว้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดคลองม่วง ว่าจะดูแลวัดคลองม่วงต่อจากท่าน ท่านก๋งเตื่องจึงไม่ละทิ้งที่จะกลับไปดูแลวัดคลองม่วงถึงแม้ท่านจะมิได้ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดคลองม่วงแล้วก็ตาม จึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านก๋งเตื่องทั้งในนามวัดคลองม่วงและวัดคลองจาก

ท่านก๋งเตื่อง ท่านจาพรรษาอยู่ ณ วัดคลองจาก ท่านก็ได้รับการนับถือจากเจ้าอาวาสวัดคลองจากให้ท่านก๋งเตื่องเป็นประธานสงฆ์วัดคลองจาก ท่านก๋งเตื่องท่านก็ไม่ลืมที่จะทาวัตถุมงคลโดยเฉพาะตะกรุด แจกชาวบ้านคลองจากและชาวกัมพูชาที่เข้ามาทางานในประเทศไทย จนมีประสบการณ์พุทธาคมหลายครั้ง และทุกคนก็ได้ยกยอ่งนับถือท่านว่าเป็น “พระเกจิสองแผ่นดิน(ไทย-เขมร)”

ท่านก๋งเตื่อง เป็นพระที่สมถะและมีความเมตตาสูงมากๆไม่ว่าท่านจะทาอะไรอยู่ถ้ามีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาหาท่าน ท่านก๋งเตื่องก็จะละจากภารกิจตรงนั้นทันที และท่านก๋งเตื่องก็เป็นพระที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ของท่านมากในเดือน 10 ของทุกกปีท่านก๋งเตื่องจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ของท่านไม่เคยเว้น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา และพุทธศาสนิกชน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทาให้ชาวคลองจากและชาวกัมพูชาศรัทธาท่านอย่างแรงกล้า ทาให้ชื่อเสียงวัตถุมงคลของท่านลือรั่นขจรออกไปทั่งจังหวัดและเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้สะสมพระเครื่องตามลาดับ หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านออกมาจานวนหลายรุ่นด้วยกัน วัตถุมงคลของท่านจะมีพุทธคุณเน้นไปทางด้าน คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด ปลอดภัย

และวาระสุดท้ายท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก จังหวัดตราด พระเกจิสองแผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) มรณภาพ เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลตราด สิริอายุรวม 96 ปี (พ.ศ.2467-2563)

ภาพกลุ่มรักก๋งเตื่องและ/เฟสบุ๊ค ThanKngTeuXngTechPyyo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More