กลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดตราด รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบัน

กลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดตราด รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันที่หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จ.ตราด/เวลา 17.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าพระรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด กลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ.ตราด เดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีทั้งเยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มชาวอิสลามที่นำปฏิทินที่มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ธงชาติ และป้ายสัญลักษณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยในเวลา 17.30 น.ได้ร่วมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี,ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงชาติ เมื่อจบแล้วได้กล่าวคำปฏิญาณว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมโหร้องตะโกนไปทั่วบริเวณท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ

ชาวตราดคนหนึ่งกล่าวว่า ที่ต้องออกมาแสดงพลังครั้งนี้เนื่องจากต้องการแสดงพลังให้กลุ่มต่อต้านสถาบันว่า พวกเราทุกคนเคารพรักสถาบันที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวตราด โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 ที่นำจังหวัดตราดมาจากฝรั่งเศส

หญิงชาวอิสลามที่มาร่วมแสดงพลังครั้งนี้ บอกว่า ต้องการเห็นความสามัคคีและไม่ต้องการเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งมาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงต้องออกมาแสดงพลังในครั้งนี้

หลังจากนั้นในเวลา 18.00 น.ต่างแยกย้ายกลับบ้าน แต่มีบางส่วนที่ยืนถ่ายรูปเพื่อเก็บบรรยากาศครั้งนี้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย