สกสค.ตราด จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล จังหวัดตราด นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดตราด นาย เศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดตราด ร่วมเข้าประชุม การดำเนินการ กิจการ ชพค.และชพส ประจำปี 2563

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผอ.สำนักงานสกสค.จังหวัดตราด ได้กล่าวว่า การดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสริมสร้างความความเข้าใจใหักับสมาชิก ร่วมทั้งการสร้างเครือข่าวยประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจของสำนักงานสกสค. ได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานสกสค.จังหวัดตราด

นาย เศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ได้กล่าวก่อนเปิดการประชุมว่า ตนเองได้เล็งเห็นถึงประโยชน์การจัดการประชุม ของสำนักงานสกสค.จังหวัดตราด ครั้งนี้ว่าตัวแทนผู้เข้าประชุม จะได้รับความรู้ และสร้างความเข้าใจใหักับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้ได้เข้าถึงหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก และบทบาทหน้าที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อเป็นเครือข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของสำนักงานคณะกรรม สกสค.ให้กับสมาชิก ช.พงค. ช.พ.ส. ให้มีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี