Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราด-ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.ตราด “ไม่ทนต่อการล่วงละเมิดสถาบัน”

0 732

ตัวแทนชาวตราด,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน จ.ตราด ร่วมแสดงจุดยืน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.ตราด “ไม่ทนต่อการล่วงละเมิดสถาบัน” ประกาศหากมีการล่วงละเมิดใน จ.ตราด จะออกมาชุมชนต่อต้าน

ที่ห้องประชุมเล็ก ศาลากลาง จ.ตราด ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ได้เดินทางมารับหนังสือจากตัวแทนชาวตราด นำโดยนายประทีป เลขาพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนตราษตระการคุณ ผู้ปกครองนักเรียน นายอนุรักษ์ เอกสินชล กำนันตำบลหนองโสน และผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ที

่แสดงเจตนารมย์ในเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ,การให้รัฐบาลยุบสภา รวมทั้งยังมีข้อเรียกร้องในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีการล่วงละเมิด ซึ่งเป็นเรื่องมิบังควร ในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งผู้ว่าราชการ จ.ตราดได้รับหนังสือไว้ และแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายประทีป กล่าวว่า ในนามตัวแทนพี่น้องชาวตราด ที่เดินทางมาพบผู้ว่าราชการ จ.ตราด ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อน และแสดงจุดยืนของชาวตราดที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวและการจวบจ้วงพระมหากษัติรย์ที่เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศที่ยึดเหนี่ยวประเทศ ซึ่งการที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญ การยุบสภา หรือในประเด็นการเมืองอื่น ๆ ทางเราจะไม่ก้าวล่วง เพราะถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออก

แต่กับการใช้วาจา และการเรียกร้องให้สถาบันมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้การถูกตรวจสอบจากประชนและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ เป็นสิ่งพวกเราชาวตราดยอมไม่ได้ จึงได้แสดงจุดยืนให้ทางผู้ว่าราชการ จ.ตราด ได้รับทราบ และหากพบว่ามีการเคลื่อนไหวเรียกร้องหรือมีการชุมชนปราศรัยขึ้น ทางกลุ่มตัวแทนของชาวตราดจะออกชุมชนต่อต้านเพื่อเรียกร้องสิทธิของพวกเราเองเช่นกัน

ทั้งนี้ หนังสือที่กลุ่มตัวแทนชาวตราดยื่นให้ผู้ว่าราชการ จ.ตราดนั้น มีใจความบางส่วนว่า “ชาวตราดที่เป็นพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ตลอดมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประทำดังกล่าวเป็นการสมคบคิดจากผู้ไม่หวังดี โดยใช้การเคลื่อนไหวทางการเมือง การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา และมวลชนทั่วทุกจังหวัดภายในประเทศ และในสังคมออนไลน์ เพื่ออ้างความชอบธรรมในการจัดกิจกรรมและข้อเรียกร้องทางการเมือง เป็นเครื่องมือในการท้าทายและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและพสกนิกรชาวไทยในวงกว้าง ทางกลุ่มจึงขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการจัดกิจกรรมที่มีการจ้วงจาบ ท้าทาย ต่อต้านจนถึงล้มล้างสถานบันพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นทีรวมใจของคนในชาติ และขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะอาจจะเป็นชนวนเหตุที่จะทำไปสู่การเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง อันประเมินไม่ได้”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More