เตือนนายจ้าง ผู้ประกอบการ อย่าใช้บริการนายหน้าเถื่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดตราด เตือนนายจ้าง ผู้ประกอบการ อย่าใช้บริการจากนายหน้าเถื่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าว

นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการอย่าใช้บริการจากนายหน้าเถื่อนนำเข้าแรงงานต่างด้าวเหตุเลี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะไม่ผ่านมาตรการตรวจคัดกรอง และสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พร้อมจ่อลงโทษผู้ที่หลอกลวงว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานได้ สูงถึง 1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน หลังพบอาจเป็นช่องทางให้ขบวนการนายหน้าและโบรกเกอร์เถื่อนอ้างกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการว่าสามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการการเข้าประเทศของคนต่างด้าวที่เคร่งครัด และยังมีการปิดจุดผ่านแดนเข้าออกประเทศทั้งหมด โดยเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเกินจริง

เรื่องนี้ขอขี้แจงว่าผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้น มี 2 กลุ่มคือ 1) นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง และ 2) มอบอำนาจให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (บริษัทนำเข้า)

ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ และขอย้ำเตือนนายจ้าง/ผู้ประกอบการให้ใช้บริการของผู้รับอนุญาตฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

หากผู้ใดพบเห็นหรือถูกขบวนการนายหน้าเถื่อนหลอกลวงดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด หรือแจ้งสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศหรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-0586, 0-3952-0218 และ 08-8928-2270 ในวันและเวลาราชการหรือ www.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด