“ตราดซิตี้” มาตรฐาน SHA แห่งแรกของจังหวัดตราด กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

โรงแรมตราดซิตี้ (TRAT CITY HOTEL) เป็นโรงแรมแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน SHA ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จาก 6 หน่วยงาน

หลังรัฐบาลและศบค.ได้คลายล็อคในระยะที่ 4 และให้โรงแรมสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวและสามารถจัดประชุม สัมมนาหรือจัดงานเลี้ยงได้ ที่โรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวของจังหวัด ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบพร้อมหลักประกัน เมื่อได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จาก 6 หน่วยงานที่ดูแลเรียบร้อยเป็นแห่งแรกของจังหวัดตราดแล้ว

นางสาววรารัตน์ โชติวรรณ เจ้าของและผู้บริหารโรงแรมตราดซิตี้ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2563  ก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ทางโรงแรมมีการทำการตลาด และวางเป้าหมายในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจนและมีการตั้งเป้าขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น  แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรง พนักงานของโรงแรมก็มีความตื่นกลัวกับสถานการณ์ดังกล่าว

เพราะโรงแรมตราดซิตี้ มีความจำเป็นที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว  จึงได้มีการหารือกับทางสถานประกอบการด้วยกัน และองค์กรทางการท่องเที่ยว เพื่อปิดโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดตราด  และเป็นการป้องกันได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจังหวัดตราดเองยังไม่มีผู้ติดเชื้อในขณะนั้น เป็นไปตามมาตรการที่โรงแรมทั้งในอำเภอเมืองตราด   เกาะกูด  เกาะหมาก  เกาะช้าง  ได้ร่วมกันไม่รับนักท่องเที่ยว”

       เมื่อโรงแรมตราดซิตี้ปิดรับนักท่องเที่ยว แต่ทางโรงแรมไม่ได้มีการปลดพนักงาน แต่ยังคงให้ทำงานต่อไป โดยพนักงานสมัครใจในการที่จะทำงานและรักษาความสะอาดภายในสถานที่ทั้งห้องพัก  ห้องจัดเลี้ยง  ห้องสัมมนา   และสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อให้พร้อมมากที่สุดสำหรับการรับนักท่องเที่ยวเมื่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ลดลง 

จากปัญหานี้ ทางโรงแรมจึงได้ร่วมมือกันกับพนักงานเพื่อหารายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงพนักงานด้วยการขายข้าวแกงร่วมกับพนักงานห้องอาหารของโรงแรมไปจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เค้าอยู่ได้และโรงแรมก็อยู่ได้  พนักงานก็น่ารักมาก  ซึ่งทุกคนก็พร้อมกันใจกันทำงานทำให้มีรายได้บางส่วนมาช่วยเหลือพนักงาน

       “โรงแรมตราดซิตี้ที่ปัจจุบันแม้จะผานการได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ CHA มาแล้ว   แต่ก่อนหน้านี้ที่จะมีการแพร่เชื้อโรงแรมตราดซิตี้ก็ได้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้วพร้อมยังมีการลงทุนด้านอุปกรณ์ในการป้องกันและคัดกรอง เช่น เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ  การใช้แผ่นทองแดงกำจัดเชื้อโรคโดยการนำไปแปะติดไว้บริเวณที่นักท่องเที่ยวต้องจับสัมผัสเช่น ประตู หรือเก้าอี้  จากจุดนี้จึงทำให้ทางโรงแรมที่เข้าโครงการ CHA  สามารถยกระดับและได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เป็นแห่งแรกของจังหวัดตราด”

       “จากมาตรการที่ทางโรงแรมได้ปฏิบัติครั้งนี้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าพักที่โรงแรมตราดซิตี้ ซึ่งก็ได้ผลเพราะนักท่องเที่ยวที่โทรศัพท์มาสอบถามกับทางโรงแรมเพื่อจะเข้าพักได้สอบถามถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ว่าโรงแรมมีมาตรการอย่างใดบ้างที่จะมีการป้องกัน ซึ่งเมื่อได้อธิบายแล้วนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ และจองห้องพักเข้ามา ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาจริง ทางโรงแรมยังได้มีมาตรการเพิ่มเติมทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารในห้องอาหารที่จะขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคนในการสวมถุงมือเพื่อลดการสัมผัส ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้สึกพอใจกับสิ่งที่โรงแรมได้ปฏิบัติ

            สำหรับโรงแรมตราดซิตี้ ตั้งอยู่หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ผู้สนใจเข้าพักและจัดประชุม สัมมนาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 039-510711-4 หรือ 085-353-4352