Ultimate magazine theme for WordPress.

ธ.กรุงเทพมอบอาคารเรียนหลังใหม่(ธนาคารกรุงเทพ 31) ให้โรงเรียนบ้านดงกลาง

0 132

อ.เขาสมิง จ.ตราด/ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนแห่งที่ 31 ให้โรงเรียนบ้านดงกลาง เดินหน้าหนุนโอกาสการศึกษาต่อเนื่อง – ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท จัดกิจกรรมส่งมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการต่อเติมปรับปรุงตัวอาคารและส่วนอื่น ๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น รั้วและป้ายโรงเรียน ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ต่อเติมห้องสุขา ก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน ถนนหน้าอาคารเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

ทั้งยังได้มอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมดกว่า 5,700,000 บาท บาท โดยมี หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดตราด ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ดร. ลัดดา ท่าพริก รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางอรทัย อัชฌานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) ตลอดจนข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี

การส่งมอบอาคารเรียนดังกล่าว ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 31 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 45 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 31 แห่ง ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 40 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มโครงการฯ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชนบท โดยการจัดให้มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สะดวก ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนในชนบทมีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล นอกจากนี้ ธนาคารยังคาดหวังให้โรงเรียนที่ธนาคารอุปการะ เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างธนาคารกับชุมชนที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับ โรงเรียนบ้านดงกลาง ตั้งอยู่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2506 หรือ 57 ปีที่แล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น ที่มีผู้บริจาคที่ดินให้ และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้านช่วยกันหาวัสดุมาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาในปี 2514 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารถาวร

กระทั่งในปี 2518 อาคารเรียนถูกฟ้าผ่าและเพลิงไหม้เสียหาย แต่ชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่บนที่ดินผืนใหม่ ขนาด 20 ไร่ ที่เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดมัชฌิมวันบริจาคให้ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน ณ ปัจจุบัน

ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 246 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน มีเขตบริการครอบคลุม 3 หมู่บ้านของ ตำบลเขาสมิง และตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More