Ultimate magazine theme for WordPress.

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ภูมิภาคให้ความรู้ประชาชนพร้อมรับเรื่องร้องเรียน

0 61

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จันทบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มุ่งสร้างความเป็นธรรม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

            จันทบุรี/วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม มอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี เร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่ผู้นำท้องถิ่น พร้อมออกหน่วยบริการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล      

             นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงมีพึงได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ของสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการติดต่อรับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความเป็นธรรมไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้นำชุมชน อสม. และสื่อมวลชนรวมกว่า 100 คน

มุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียนที่ถูกต้อง อาทิ ช่องทางการร้องเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้

จากนั้นช่วงบ่าย จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี โดยร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแก่เด็กผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต่อไป 

นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ด้วย โดยวันนี้ช่วงเย็นเวลา 15.00 – 19.00 น. จัดหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 3 จุด ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลานกีฬาคนรักจันทร์ บริเวณต้นมะขามเทศ และตลาดศูนย์การค้าเจพี ไลวา

ส่วนวันพรุ่งนี้ (10 กรกฎาคม 2563)  จัดหน่วยเคลื่อนที่ในช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ ตลาดน้ำพุ บริเวณหน้าร้านทอง และตลาดโบว์ลิ่ง หน้าร้านดีฟาร์ม สำหรับ เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดกิจกรรม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More