ประชาชนจันทบุรีร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เทศกาลเข้าพรรษา

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.ที่ ศาลาหอฉัน วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว–หวาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 

พร้อมถวายเครื่องปาฎิโมกข์ ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสังฆทาน และวัตถุทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ท่ามกลางการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด-19 

โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธีและแสดงพระธรรมเทศนา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอน อันเป็นหลักคำสอนสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ ตัวแทนวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) มอบถุงยังชีพ อาหารคาวหวาน ให้แก่ประชาชน และผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการต่อยอดโรงทาน พระดำริพระสังฆราช คณะศรัทธา บูรพาฯ จ.จันทบุรี จำนวน 400 ชุด