ตราดเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

จ.ตราด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ เยี่ยมการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย พล.ร.ท.อนุชา นาคทับทิม ราชองครักษ์ พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงกําหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตราด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

โดยว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจสถานที่และประชุมเตรียมความพร้อม ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกําหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตราด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ทางมูลนิธิ พอ.สว. และจังหวัดตราด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทั้งด้านสถานที่ รวมทั้งด้านการถวายความปลอดภัย

ภาพ-ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด