Ultimate magazine theme for WordPress.

ขนส่งตราด เผยเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ

0 1,811

ขนส่งตราด เผย เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ที่เปิดให้บริการแล้ว

นางพิกุล ศิริเกษ ขนส่งจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เรื่องยกเลิกการระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัด ในหลายจังหวัดซึ่งร่วมถึงจังหวัดตราด

ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่เปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วยเส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (เอกมัย) ของ บริษัท ธนกวีขนส่ง จำกัด (รถตู้/รถมินิบัส) ให้บริการเที่ยวเวลา 07.00 น. , 09.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. , 15.00 น.

– เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (เอกมัย) ของบริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 07.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. , 15.00 น.

เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (หมอชิต) ของ บริษัท ธนกวีขนส่ง จำกัด (รถตู้/รถมินิบัส) ให้บริการเที่ยวเวลา 04.00 น. , 06.00 น. , 08.00 น. 10.00 น. , 12.00 น. , 14.00 น.

– เส้นทางตราด – จันทบุรี (รถตู้) ของ บริษัท จันทบูรณ์ทรานส์ จำกัด ให้บริการเดินรถระหว่างเวลา 06.00 น. -18.00 น. (ทุก 1 ชั่วโมง)

– เส้นทางตราด – นครราชสีมา (โคราช) ของ บริษัทวิศวกรเสนา จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 08.15 น. และ 12.15 น.

– เส้นทางตราด – หนองคาย ของ บริษัท 407 พัฒนา จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 16.00 น.

ส่วนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ในเส้นทางอื่น ๆ คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More