ตราด แถลงข่าวผลดำเนินงานจังหวัดตราด

โฆษกจังหวัดตราด แถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล แนะ การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน

ที่ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะโฆษกจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 6/2563 หรือการแถลงข่าวผ่านเวทีของโฆษกจังหวัดตราด โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราด

สำหรับการจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญในการนำเสนอ คือ การดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ของจังหวัดตราด ในการควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19) รวมทั้งการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal” อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย พกแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน มีการวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทุก ๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน มีการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 -1.5 เมตร เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดในครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมแถลงข่าวในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปิดให้บริการตรวจเชื้อโควิด – 19 ของโรงพยาบาลตราด การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น /…