Ultimate magazine theme for WordPress.

โรงพยาบาลตราด ได้ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลใน 6 ชั่วโมง

0 457

โรงพยาบาลตราด ได้ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข ตรวจหาเชื้อได้เองสูงสุดวันละ 72 ตัวอย่าง รู้ผลภายใน 6 ชั่วโมง

เวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลตราด ให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส SAR-COV -2 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด นางธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลตราดและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายแพทย์สุพจน์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ต้องการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ในการตรวจยืนยันเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี  Real Time -PCR  ซึ่งเป็นการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่สงสัยติดเชื้อ โดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ผลอย่างแม่นยำ สามารถรายงานผลภายใน 6 ชั่วโมง 

ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา เป็นห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาที่ได้รับการรับรองในภาครัฐเขตต่างจังหวัดแห่งที่ 112 และเป็น 1 ใน 183 ของประเทศ ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้วันละ 72 ตัวอย่าง และได้การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคนั้น ทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลตราด จะตรวจให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More