Ultimate magazine theme for WordPress.

สุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างพืชผักผลไม้ 23 ชนิด ของจังหวัดตราด

0 159

เกษตรสุ่มตรวจพืชผักผลไม้ 23 ชนิด จากตลาดเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เบื้องต้นไม่พบสารเคมีตกค้าง

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นายสุรแสง เพิ่มพูนสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ประจำอาคารห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ได้นำตัวอย่างผักและผลไม้จำนวน 23  ชนิด สุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้าง ซึ่งหลังจากการตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างทั้งผักและผลไม้แต่อย่างใด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายสุรแสง เพิ่มพูนสุขสมบัติ กล่าวว่า การนำตัวอย่างผักและผลไม้จำนวน 23  ชนิด มาตรวจหาสารเคมีหรือสารพิษตกค้างนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค ถึงข้อมูลที่เป็นจริงไม่บิดเบือน ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจ และยืนยันได้ถึงคุณภาพของผักผลไม้ว่าปลอดภัยจริง พร้อมทราบแหล่งมที่มาของพืชผักปลอดภัยอีกทั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย รู้ผลได้รวดเร็ว ยืนยันผลได้แน่นอน

โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สุ่มตรวจนั้น มาจากตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด และตลาดร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัด โดยตลาดเกษตรกรจะมีจำหน่ายในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ วันพุธจะมีผักมาจำหน่ายค่อนข้างมาก จึงเลือกเก็บตัวอย่างผักผลไม้ในวันพุธมาตรวจ   ซึ่งการตรวจหาสารพิษตกค้างที่ห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่พบสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ทั้ง 23 ตัวอย่าง และต่อไปจะนำผักผลไม้ ที่จำหน่ายในโรงพยาบาลตราดมาตรวจหาสารพิษตกค้าง ตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดต่อไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More