Ultimate magazine theme for WordPress.

ชาวบ้านยกมือไม่เอา “สถานที่กักตัว” หวั่นตำบลไม่ปลอดภัย

0 676

ชาวบ้านหนองคันทรงยกมือไม่เอาสถานที่กักตัวผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 หวั่นตำบลไม่ปลอดภัย แต่ยังมีส่วนน้อยยกมือเห็นด้วย ระบุมั่นใจในการจัดการของรัฐ ชี้หากกักตัวที่บ้านอาจเสี่ยงมากกว่า

เวลา 10.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด นายสุรชัย เจียมกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด ประชุมทำประชาคมกับประชาชนชาวตำบลหนองคันทรง หลังจังหวัดตราด เตรียมเลือกบ้านปู รีสอร์ท เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดย นายสุมล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง และประชาชนตำบลหนองคันทรง กำนันตำบลหนองคันทรง พร้อมผู้บริหารโรงแรม ร่วมทำประชาคมกว่า 100 คน

นายสุรชัย เจียมกูล กล่าวกับประชาชนตำบลหนองคันทรง ว่า จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ได้มีมติให้หาสถานที่กักตัวผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเบื้องต้นได้หาดราชการุณย์สภาการชาดไทย เขาล้าน เป็นแห่งแรกที่เป็นทั้งสถานที่การกักตัวและโรงพยาบาลสนาม แต่รองรับคนได้แค่ 60 เตียง ทำให้ทางจังหวัดตราด ต้องหาสถานที่เป็นเพิ่มเติม โดยอำเภอเมือง ที่บ้านปู รีสอร์ท มีความเหมาะสม เพราะมีทางเข้า-ออก ทางเดียว โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด ดูแลวัดไข้ ให้ตลอด 24 ชม. มีทหาร อส. ตำรวจ เฝ้าผู้ที่ถูกกักตัว 24 ชม. เพื่อไม่ให้หลบหนี ส่วนการเคลื่อนย้ายผู้ที่ต้องกักตัวนั้น จะเป็นรถของทางราชการที่เป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้งหมด โดยที่ไม่ใช้คนในพื้นที่และบุคคลากรโรงแรม ในการดูแลผู้ที่กักตัวแม้แต่คนเดียว ส่วนการใช้บ้านปู รีสอร์ทเป็นสถานที่กักตัวนั้น ในตอนนี้ยังไม่ใช้ แต่เป็นแผนสำรอง หากเขาล้านเต็ม

            หลังจากที่ประชาชนได้รับฟังคำชี้แจงดังกล่าวแล้ว มีประชาชนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งประชาชนที่เห็นด้วยกับการมองว่า ไว้ใจการจัดการระบบการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดตราด ในการดูแลผู้ที่ถูกกักตัวไว้ที่บ้านปู รีสอร์ท ส่วนอีกสาเหตุ คือ หากไม่ให้บ้านปู รีสอร์ท เป็นสถานที่กักตัวแล้ว ที่มีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถ้าให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงมากักตัวที่บ้านเอง อาจจะส่งผลให้การแพร่เชื้อไวรัสมีมากขึ้นภายในบ้านเองได้ ซึ่งคนในบ้านเองก็ยังคงต้องออกไปทำมาหากินนอกบ้าน อาจจะส่งต่อเชื้อไปยังบุคคลภายนอกได้อีก

            ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย มองว่า ทำไมภาครัฐไม่หาสถานที่ของทางราชการก่อนที่จะมาหาสถานที่ของเอกชน ในการรองรับผู้ที่กักตัว ซึ่งบ้านปู รีสอร์ท เป็นที่สถานที่ที่ไม่ห่างจากชุมชนมากนัก และประชาชนส่วนใหญ่ ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้บ้านปู รีสอร์ท เป็นสถานที่กักตัว เพราะเกรงว่าหากตรวจพบการติดเชื้อไวรัสขึ้นมาก อาจจะส่งผลให้ชาวบ้านในตำบลติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

            จากนั้นได้มีการยกมือโหวตต้องการให้บ้านปู รีสอร์ท  เป็นสถานที่กักตัวหรือไม่ ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยกมือไม่เห็นด้วยให้บ้านปู รีสอร์ท เป็นสถานที่กักตัว ก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

อย่างไรก็ตาม นายสุมล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ระบุว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะประชาคมในเรื่องนี้ ยังคงต้องทำต่ออีกครั้ง เพราะยังคงมีประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่ ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อีกครั้งต่อไป ส่วน นายสุรชัย เจียมกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดตราด จะรายงานผลการทำประชาคมครั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ต่อไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More