Ultimate magazine theme for WordPress.

มอบเงาะให้โรงพยาบาลตราดเป็นกำลังใจสู้โควิด-19

0 156

เกษตรจังหวัดตราดพร้อมชาวสวนเงาะแปลงใหญ่พร้อมเงาะให้โรงพยาบาลตราดเป็นกำลังสู้โควิด-19

(13 เมษายน 2563) นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายธนภัทร จาวินัจ แปลงใหญ่เงาะตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นำเงาะจำนวน 165 กิโลกรัม จากกลุ่มแปลงใหญ่เงาะตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และสับปะรดตราดสีทองจำนวน 33 ลูก จากสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด มามอบให้โรงพยาบาลตราด ในโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอดเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตราด อันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดตราดที่มีเจ้าหน้าที่ที่เสียสละและทำงานอย่างหนักในช่วงวิกฤต COVID-19  

นายสุรแสง  กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เป็นการรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 โดยให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ต้องเสียสละดูแลประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และเกษตรกรบางส่วนได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าและส่งออกได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับประชาชนและผู้บริโภคลดการออกจากบ้านมาเพื่อซื้อสินค้า ส่งผลให้การซื้อ-ขายผลไม้นั้นลดลงตามไปด้วย ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร และขอเชิญชวนให้ทุกท่านอุดหนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวตราดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรตราดและช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังพัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรไทยในการจำหน่ายสินค้าที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More