Ultimate magazine theme for WordPress.

ตำบลประณีตเฝ้าระวัง 10 จุด หลังยังมีรถลักลอบเข้าตราด ทำลายสิ่งกีดขวาง

0 515

กำนันตำบลประณีต ร่วมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าตราด 10 จุด หลังจังหวัดตราดปิดคนนอกเข้าเมือง เจอผู้ลักลอบทำลายดินและย้ายแท่งบาริเออร์ออกเพื่อเข้าตราด

หลังการปิดจังหวัดห้ามคนต่างพื้นที่เข้าจ.ตราดของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ายังมีการลักลอบของประชาชนทั้งจ.ตราด และต่างจังหวัดลักลอบเข้ามายัง จ.ตราดโดยผ่านช่องทางติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี ที่บริเวณต.ประณีต ที่มีจำนวน 10 จุด ต.สะตอที่มี 3 จุด ซึ่งทุกจุดได้ทำการปิดไปทั้งหมดแล้ว ยกเว้นที่บ้านนาแกลง ต.ประณีต ที่ใช้เป็นที่ตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19

โดนต.ประณีต มี 10 ช่องทางที่สามารถเดินทางไปยัง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้ ประกอบด้วย หมู่ 6 บ้านตกณรงค์  หมู่ 4 บ้านดินแดง จำนวน 2 จุด หมู่ 10 บ้านแสลงอิฐ จำนวน 4 จุด ที่คลองวังลิ,ป่าตลาด และซอยย่อย 2 ซอย หมู่ 7 บ้านอิเร็ม 3 จุด  ที่บ้าน บ้านเฮียรงค์ ซอยวัดอิเร็ม และซอยชากราว ซึ่งทั้ง 10 จุด ได้ทำการปิดกั้นด้วยแท่นปู้บาริเออร์ และแท่งพลาสติก ถังน้ำมัน และดินลูกรัง เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา ในจ.ตราด

นายเชษฐา  ลาภพูล กำนันต.ประณีต และวารินทร์  นิสสัยซื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านแสลงอิฐ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดชรบ.หมู่บ้าน เดินทางไปยังจุดสกัดบ้านแสลงอิฐซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตขนาดเล็กที่ใช้ข้ามไปยังฝั่ง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ที่มีประชาชนทั้งสองจังหวัดเดินทางเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะรถยนต์รับซื้อผลไม้ และสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากใกล้ชุมชน แต่ต้องปิดด้วยการนำดินลูกรังมาปิดกั้นไว้ไม่ให้รถยนต์เข้าออกได้ ส่วนรถจักรยานยนต์และรถซาเล้งยังสามารถเดินทางไปได้ ซึ่งจุดนี้จะมีชรบ.หมู่บ้านดูแลตลอด 24 ชม.

นายเชษฐา กล่าวว่า ที่ต้องปิดช่องทางของตำบลประณีตที่ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี ทั้งหมดยกเว้นบ้านนาแกลงเพียงจุดเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการเดินทางเข้าของคนในต่างจังหวัดไม่ให้ลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรค แต่ตำบลประณีตเข้มระดับนี้ก็ยังมีผู้ลักลอบเข้ามา ด้วยการพังแท่งบาริเออร์ และใช้รถยนต์โฟว์วิลล์วิ่งขึ้นมาในเวลากลางคืน และเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีการทำลายแท่งบาริเออร์อีก จึงต้องเข้มงวดในการดูแลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป่องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเข้ามายังจ.ตราด แม้จะมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่บ้างก็ตาม

ขณะที่นาย วารินทร์ กล่าวว่า ทางชุดชรบ.ของหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบของประชาชนในจังหวัดอื่นเข้ามายังจ.ตราดโดยผ่านพื้นที่ ต.ประณีต ทางอำเภอเขาสมิงจึงต้องปิดเส้นทางเพื่อให้มีการควบคุมได้ง่ายขึ้น ซึ่งต้องการให้ประชาชนจ.ตราดไม่ติดเชื้อโรค โดยชาวประณีตทุกคนพร้อมร่วมมือกันทำงานหนัก

หลังจากนั้น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ได้นำดินไปเสริมตามช่องทางเข้าอ.เขาสมิง และตรวจซ่อมแท่งบาริเออร์ที่ถูกทำลายในช่องทาง 2-3 แห่ง และให้ชุดชรบ.หมู่บ้านดูแลเข้าข้นมากขึ้นซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการปิดแล้ว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More