Ultimate magazine theme for WordPress.

เพิ่มแผนคัดคนเข้าเมืองสองชั้น ทำประวัติทุกคัน ขู่หากแจ้งเท็จ มีโทษตามกฎหมาย

0 4,553

จังหวัดตราดเพิ่มแผนห้ามบุคคลเข้าเมืองตราด หลังวันแรกเจ้าหน้าที่และประชาชนยังสับสน คัดกรองสองชั้น ก่อนถึงสะพาน หากพบเป็นคนต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าให้เลี้ยวกลับใต้สะพานทันที

            ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 20 โดยว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้ร่วมหารือและแนวทางการปฎิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าเมืองตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ห้ามบุคคลคนทั่วไปเข้าจังหวัดตราด เมื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

            โดยในที่ประชุมได้สรุปปัญหาการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านท่าจอด ด่านนาวง และด่านนาแกลง ซึ่งพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่และประชาชนยังสับสน ในการคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่ ทำให้ทำงานในวันแรกค่อนข้างมีปัญหา แต่ไม่นานทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติ

จากนั้นในที่ประชุมได้เสนอแผนการทำงานใหม่ โดยได้ขอป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามนักท่องเที่ยวแล้วบุคคลที่ไม่มีเหตุจำเป็นเข้าจังหวัดตราด โดยให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ยาวไปก่อนถึงด่านท่าจอด และเส้นทางด่านนาวงและด่านนาแกลง

ส่วนแผนการคัดกรองบุคคลที่ด่านท่าจอดนั้น ได้วางระบบการเดินรถใหม่และการคัดกรองใหม่เบื้องต้น ที่จะสะพานเวฬุก่อนถึงด่านท่าจอด โดยบังคับในรถยนต์ทะเบียนจังหวัดตราดอยู่เลนขวาสุด ส่วนรถต่างจังหวัดอยู่ซ้ายสุด จะสอบถามสาเหตุที่เดินทางมาจังหวัดตราด มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หากไม่มีภูมิลำเนาที่จังหวัดตราดหรือไม่มีเหตุจำเป็นจะให้เลี้ยวกลับใต้สะพานทันที และหากสอบตรวจภายหลังไม่เป็นความจริงจะถูกดำเนินคดีให้การไม่เป็นความจริง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More