Ultimate magazine theme for WordPress.

เคอร์ฟิววันแรก ตราดคุมเข้มห้ามประชาชนออกจากบ้าน

0 2,953

ช่วงประกาศเคอร์ฟิววันแรก จังหวัดตราดปล่อยแถวระดมป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งด่านทั่วเมืองสอดส่องประชาชนห้ามออกจากบ้าน ฝ่าฝืนเจอกฎหมาย

เวลา 21.00 น. วันที่ 3  เมษายน 2563   ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน   ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19   โดยมีพันตำรวจเอก ชัยรณงค์ บุญด้วย  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  กล่าวรายงานถึงการปล่อยแถวระดมป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19   กล่าวรายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2 )  วันที่ 2 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนดดังกล่าว บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตำรวจภูธรจังหวัดตราด จึงได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตราด ตรวจคนเข้าเมืองตราด ตำรวจทางหลวง ตำรวนน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจสันติบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 145 นาย  ในการปฏิบัติหน้าที่ จะทำการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางสัญจรในทุกสถานีตำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตราด โดยสนธิกำลังจากทหาร ตำรวจ สาธารณสุข ขนส่ง ฝ่ายปกครอง เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด อย่างเข้มงวดและเฉียบขาด ให้จังหวัดตราดปลอดจากผู้ที่ติดเชือ้ไวรัส covic-19 อย่างแท้จริง

            ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิท 19 ของประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นทุกวัน นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสาถน ตามที่รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ได้กล่าวรายงาน แม้ว่าในปัจจุบันจังหวัดตราด ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แต่เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตราด จำเป็นที่จะต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้จังหวัดตราดปลอดภัยที่สุด มาตรการตั้งจุดตรวจป้องกันและสกัดกั้นการ แพร่ระบาด ที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดตราด ร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารสุข สำนักงานขนส่ง อาสาสมัคร ดำเนินการมาโดยตลอดขอ ชื่นชม ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังในในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านได้มีการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัส จากประชาชนที่ผ่านจุดตรวจ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ สวมใส่ชุดที่ป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น ขอให้เน้นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยด้วยการซักถามให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง รวมทั้งการบังคับตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More