Ultimate magazine theme for WordPress.

สำนักงานสกสค.ฉีดยาฆ่าเชื้อรอบสำนักงาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

0 534


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จ.ตราด นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสกสค. ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน พร้อมตรวจคัดกรองบุคคลากรในสำนักงานเพื่อป้องเชื้อไวรัสโควิด-19

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ


นายจำนง กล่าวถึงการดำเนินการครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สร้างความตระหนักรู้ และป้องกันไวรัสโควิด ทางสำนักงานสกสค.จึงได้ทำการ ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะชุดทีมเฉพาะกิจป้องกันร่วมต้าน โควิด-19 ได้ทำการ ฉีดยาปฎิบัติการ โดยใช้รถกระบะขับรอบสำนักงานพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานทุกคน พร้อมทั้ง ติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อเพื่อป้องกันไวรัสโควิท


สำหรับการชุดปฏิบัติการฉีดยาฆ่าเชื้อของหลักเกาะนั้น ได้เริ่มปฏับิตการมาแล้ว 1 สัปดาห์ ได้ทำการออกฉีดเป็นประจำทุกวัน ในอำเภอเมืองตราด โดยจะได้รับการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมทั้งประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาล

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More