ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ระวังเข้าเว็บผิด!! เปิดรายชื่อใกล้เคียงเว็บ “เราไม่ทิ้งกัน”

6,474

จากการที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิท-19 จึงได้มอบเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งหมด 15,000 บาท ให้แก่แรงงานนอกระบบ ออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 18.00 น. เป็นต้นไปปรากฎว่า มีเว็บที่ใกล้เคียงกับเว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” ถึง 44 เว็บไซด์ อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และเสียสิทธิในการช่วยเหลือ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 1. www.เราไม่ทิ้งกัน.net
 2. www.เราไม่ทิ้งกัน.org
 3. www.เราไม่ทิ้งกัน.in.th
 4. www.เราไม่ทิ้งกัน.co.th
 5. www.เราไม่ทิ้งกัน.or.th
 6. www.เราไม่ทิ้งกัน.in
 7. www.เราไม่ทิ้งกัน.cc
 8. www.เราไม่ทิ่งกัน.com
 9. www.เราไม่ทิ่งกัน.org
 10. www.เราไม่ทิ่งกัน.in.th
 11. www.เราไม่ทิ่งกัน.co.th
 12. www.เราไม่ทิ่งกัน.or.th
 13. www.เราไม่ทิ่งกัน.net.th
 14. www.เราไม่ทิ่งกัน.in
 15. www.เราไม่ทิ่งกัน.cc
 16. www.เราไม้ทิ้งกัน.com
 17. www.เราไม้ทิ้งกัน.org
 18. www.เราไม้ทิ้งกัน.in.th
 19. www.เราไม้ทิ้งกัน.co.th
 20. www.เราไม้ทิ้งกัน.or.th
 21. www.เราไม้ทิ้งกัน.net.th
 22. www.เราไม้ทิ้งกัน.in
 23. www.เราไม้ทิ้งกัน.cc
 24. www.เราไม่ทิงกัน.org
 25. www.เราไม่ทิงกัน.in.th
 26. www.เราไม่ทิงกัน.co.th
 27. www.เราไม่ทิงกัน.or.th
 28. www.เราไม่ทิงกัน.net.th
 29. www.เราไม่ทิงกัน.in
 30. www.เราไม่ทิงกัน.cc
 31. www.เราไม่ทิ๊งกัน.org
 32. www.เราไม่ทิ๊งกัน.in.th
 33. www.เราไม่ทิ๊งกัน.co.th
 34. www.เราไม่ทิ๊งกัน.or.th
 35. www.เราไม่ทิ๊งกัน.net.th
 36. www.เราไม่ทิ๊งกัน.in
 37. www.เราไม่ทิ๊งกัน.cc
 38. www.เราไม่ทิ๊งกัน.org
 39. www.เราไม่ทิ๋งกัน.in.th
 40. www.เราไม่ทิ๋งกัน.co.th
 41. www.เราไม่ทิ๋งกัน.or.th
 42. www.เราไม่ทิ๋งกัน.net.th
 43. www.เราไม่ทิ๋งกัน.in
 44. www.เราไม่ทิ๋งกัน.cc