เข้าใจง่าย สรุปมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สู้“โควิด”

โดย ภัทราพร ตั๊นงาม-ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ได้สรุปการ สรปุ! แถลง.. เพิ่มเติม การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ** สรุป จากที่รองวิษณุแถลง**** ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1

– มีทั้งข้อห้ามทำ / ข้อให้ทำ / ข้อแนะนำ -ข้อควรทำ
– คำถามใหญ่ คือ ตอนนี้ เราปิดประเทศหรือยัง?

ตอบ… ยังไม่ปิดประเทศ เพราะเปิดให้คนไทยกลับมาได้อยู่/ แต่ปิดห้ามคนต่างชาติเดินทาง / แต่สนามบินให้เปิด เผื่อรองรับคนไทยกลับเข้ามา + ใบรับรองแพทย์

********************

– แล้วปิดเมือง ปืดการเดินทางข้ามจังหวัดหรือยัง … ?
ตอบ…ยัง แต่ไม่สนับสนุนให้เดินทาง แต่การเดินทางจะลำบากมากขึ้น เช่น มาตรการเว้นที่นั่งระยะห่าง / ติดตั้งแอพมือถือ / ฝ่ายความมั่นคง จะจัก จนท. ตำรวจ – ทหาร ตั้งด่านรอยต่อ ระหว่างจังหวัด / ดูว่า ในรถนั่งกันมีการเว้นระยะห่าง 1 เมตรหรือไม่ / สวมหน้ากาก / พกเจลล์ หรือไม่ / การตรวจวัดไข้ระหว่างเส้นทาง

*******************

– แล้วสั่งปิดบ้านล่ะ..ปิดหรือยัง ..
ตอบ..ก็กึ่งๆ เรียกว่าปิดสำหรับคน 3 ประเภทน่าจะใช่ คือ 1. สูงวัยเกิน 70 ปี / 2. อายุใดก็ตาม แต่มีโรคประจำตัวหนัก / 3.เด็ก 5 ขวบลงมา จึงขอให้อยู่กับบ้าน ยกเว้นได้รับการยกเว้น ในการทำกิจกรรมต่างๆ

นอกนั้น คนทั่วไป ยังไปทำงานได้ตามปกติ

*****************

– ธุรกิจที่เปิดได้ปกติ เช่น โรงงาน / ธนาคาร / ร้านอาหาร (ซื้อกลับ) / ห้าง เปิดเฉพาะ อาหาร – ยา-สินค้าจำเป็น / การบริการขนส่งสินค้า /

****************
– อะไรที่รัฐสนับสนุนให้ทำปกติ คือ กลุ่ม สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / ร้านขายยา / สถาบันการเงิน / หุ้น / ธุรกิจดิลิเวอรี่ / ออนไลน์

*****************

– ประชาชนทั่วไป…การซื้อหาอาหาร ยังซื้อตามปกติ – ยังขายได้ตามปกติ แต่ห้ามกักตุนสินค้า

****************

– ส่วนเคอร์ฟิว – ตอนนี้ ยังไม่ประกาศ / การประกาศ พรก. คนละเรื่องกับ เคอร์ฟิว .ตอนี้ ยังไม่มีเคอร์ฟิวส์

ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1