อัพเดท คำสั่ง จังหวัดตราด กับมาตรการ COVID-19 ทุกฉบับ

คำสั่ง จังหวัดตราดตราดออนไลน์ รวบรวบและอัพเดท คำสั่งจังหวัดตราด ทุกฉบับไว้ที่ที่เดียว เพื่อง่ายต่อการค้นหาและติดตาม ประกาศทางจังหวัด กับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (รวมข่าวโควิดตราดที่นี่)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 1/2563 ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563
คำสั่ง จังหวัดตราด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 2/2563 ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2563

คำสั่ง จังหวัดตราด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 3/2563 ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 4/2563 ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2563

คำสั่ง จังหวัดตราด
คำสั่งจังหวัดตราด

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 5/2563 ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563
(แก้ไข 1.8 คำสั่งที่ 4/2563)

คำสั่งจังหวัดตราด

ประกาศจังหวัดตราด
เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว

วันที่ 25 มีนาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด
ที่ 6/2563 ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2563

คำสั่งจังหวัดตราด
ที่ 683/2563 ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2563

คำสั่งจังหวัดตราด
ที่ 684/2563 ประกาศวันที่ 3 เมษายน 2563

คำสั่งจังหวัดตราด
ที่ 692/2563 ประกาศวันที่ 3 เมษายน 2563