Ultimate magazine theme for WordPress.

ผู้ว่าฯตราด ออกคำสั่งด่วน-มาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19

0 7,150

ผู้ว่าฯ ตราด ออกคำสั่งด่วน-มาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตไวรัสโคโรนา (Covid-19) หลังหารือมาตราการป้องกันตลอดทั้งคืน

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดออกคำสั่งมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อเช้าวันนี้ เวลา 8.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2563 ไปยังอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการทุกคน

โดยมีเนื้อหาสำคัญทั้งหมด 9 ข้อ ทั้งปิดชั่วคราวสถานที่เสี่ยงและมาตราการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

มีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า และสนามไก่ชน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ส่วนสถานที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด เช่น ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส ให้คัดกรองอุณหภูมิ พร้อมวางเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด

และให้เลื่อนหรืองด กิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน หากมีความจำเป็นที่เลื่อนไม่ได้  ให้คัดกรองอุณหภูมิ พร้อมวางเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด นอกจากนี้ให้สถานทีทำงานทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาการทำงาน เวลาพัก จัดที่นั่งห่างกัน

สำหรับห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ปั๊มน้ำมัน ตลาด และภาคเอกชน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้คัดกรองอุณหภูมิพร้อมวางเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด  อย่างเข้มงวด

ให้ทุกหน่วยงานราชการทำแผนการทำงานที่บ้าน และใช้ระบบออนไลน์ช่วยทำงาน รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไป ทำธุรกรรมหรือซื้อขายทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส นอกจากนี้ให้สถานที่ทุกแห่งทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ จังหวัดตราด  ให้คัดกรองอุณหภูมิคนขับรถโดยสาร ผู้โดยสารพร้อมวางเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด อย่างเข้มงวด และให้ลดความแออัดของผู้โดยสาร และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ

สำหรับ 9 มาตราการทั้งหมด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ได้ร่วมประชุมและหารือเพื่อออกมาตรการเมื่อวานนี้(18 มีนาคม 2563) จนเสร็จในเวลาเที่ยงคืน ก่อนที่ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จะเซ็นต์คำสั่งเร่งด่วนเพื่อออกมาตรการควบคุม

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More