13 หน่วยงานในจังหวัดตราด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(14 ก.พ. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ระหว่างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอาสาพัฒนาจังหวัดตราด กับ 13 หน่วยงานในจังหวัดตราด ประกอบด้วย (1) สำนักงานจังหวัดตราด (2) ตำรวจภูธรจังหวัดตราด (3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด (5) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด (6) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดตราด (7) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด (8) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด (9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (10) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (11) สำนกงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด (12) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (13) เจ้าคณะจังหวัดตราด จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอาสาพัฒนาจังหวัดตราด กล่าวว่า เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของจังหวัดตราดให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้แล้ว ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร หรือผู้ที่เลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ราย และคนหัวใจหิน หรือผู้ที่ งดเหล้าครบพรรษา จากช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาอีกจำนวน 40 รายอีกด้วย /…