จังหวัดตราด กำหนดจัดงานสัปดาห์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด วัดต่าง ๆ กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด ข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พิธีเวียนเทียน การสนทนาธรรม การแสดงธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญวันมาฆบูชา กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยมีวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมในวัดศูนย์กลางระดับอำเภอแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย วัดห้วงพัฒนา เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอเขาสมิง วัดไผ่ล้อม เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอเมืองตราด วัดท่าโสม เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอเขาสมิง

วัดเนินตากแดด เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอบ่อไร่ วัดคลองใหญ่ เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอคลองใหญ่ วัดแหลมมะขาม เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอแหลมงอบ และวัดคลองพร้าว เป็นวัดศูนย์กลางเขตอำเภอเกาะช้าง

รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญที่วัดต่าง ๆ ทุกวัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกแห่ง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ประจำปี 2563 ในวัดต่าง ๆ จึงขอเชิญชวน ประชาชน ข้าราชการ และพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีขาว หรือชุดขาว /….