เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จัดงาน”วันมงคลเสวนา”

เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด เปิดเวทีเสวนา “ต้องปรับปรุงชีวิตให้รู้ทันเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน” พร้อมจัดกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในการจัดงานวันมงคลเสวนา

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา“ต้องปรับปรุงชีวิตให้รู้ทันเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน” พร้อมทั้งร่วมกับประชาชนจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันมงคลเสวนา ประจำปี 2563 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณสวนพุทธธรรม หน้าเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด

พระสุบิน ปณีโต ผู้สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานวันมงคลเสวนา นับเป็นกิจกรรมประจำปี ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด ที่จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 31 มกราคม โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการนำสิ่งที่ดี ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มสัจจะกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดตราดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา“ต้องปรับปรุงชีวิตให้รู้ทันเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รวมทั้งอาจารย์จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (life) จ.สมุทรสงคราม

และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา จ.กาญจนบุรี ร่วมเวทีเสวนา โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นพิธีกรเวทีเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือ การมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตราด พิธีทอดผ้าป่าขยะ และการจัดพิธีทำบุญเพลฉลองครบรอบ 30 ปี เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจำหน่ายของใช้แล้ว การจัดตลาดโพธิสัตว์ อีกด้วย/….