นพค.ช่วยเหลือประชาชนบ้านตาลอง นำน้ำ 6,000 ลิตร

ผบ.นพค.14 บ่อไร่ นำน้ำ 6,000 ลิตร ช่วยเหลือประชาชนที่บ้านตาลอง หลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ,ผญบ.บอกขาดน้ำ เกือบ 10 ครัวเรือนระบุหากเกินเมษายน ฝนไม่ตกจะกระทบพท.เกษตรกรรม

อ.บ่อไร่ จ.ตราด/ เวลา 14.00 น.วันที่ 30 มกราคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พันเอก อมรินทร์ เทศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบูรณาการร่วมกับชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 1034 กองทัพเรือจัดรถบรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำ เพื่อการอุปโภคให้กับราษฎร จำนวน 6,000 ลิตร ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาลอง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”โดยมีนายสำราญ บุญวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านตาลอง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด และชาวบ้านจำนวน 20 คนร่วม

พันเอกอมรินทร์ กล่าวว่า ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านตาลองเพื่อขอน้ำ เนื่องจากประชาชนเกือบ 10 ครัวเรือนขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค ซึ่งนพค. 14 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในอ.บ่อไร่ จึงน้ำมาช่วยเหลือซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย ที่ผ่ารมาทางหน่วยนพค.14 ได้ช่วยประชาชนในการขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้น ซึ่งทางหน่วยฯสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนได้ต่อเนื่องเพราะมีน่ำดิบอยู่ แต่หากถึงต้นเดือนเมษายน 2563 เพราะอาจจะขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม ทางนพค. 14 พร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ด้านนายสำราญ กล่าวว่า วันนี้ประชาชนเกือบ 10 ครัวเรือนที่อยู่ในที่สูงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งจะมีความต้องการ 2-300 ลิตร/วัน ซึ่งระยะนี้น่าจะเพียงพอ แต่หากหลังจาหเดือนกุมภาพันธ์หากฝนยังไม่ตกลงมา เดือนมีนาคม และต้นเดือนเมษายนอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นทีทเกษตรกรรมโดยเฉพาะผลไม้ เช่นทุเรียน อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่เงาะที่ออกช้ากว่าจะได้รับผลกระทบมาก