ด่วนที่สุด! ตราดให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังพร้อมรับมือป้องกันไวรัสโคโรนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงแรมให้สอดส่องดูแลนักท่องเที่ยว หากมีความเสี่ยงให้รียบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ออกหนังสือด่วนที่สุด วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปยังนายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสจำนวนมาก รวมไปถึงประเทศไทย ที่พบผู้ป่วยด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ประสานงาน สาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่องผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตามสายด่วน สายตรง 081-429-9966 (เสาวลักษณ์ )

banner-BTH[728×90]-2019