Ultimate magazine theme for WordPress.

สมเด็จพระวันรัต เปิดงานปิดทองหลวงพ่อใหญ่ วัดดงกลาง

0 347

สมเด็จพระวันรัต เปิดงานปิดทองไหว้พระขอพรพระพุทธมงคลธรรมบพิตร หรือหลวงพ่อใหญ่ วัดดงกลาง ความสูง 20 เมตร พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก

เวลา 16.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่วัดมัชฌิวัน (วัดดงกลาง) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานปิดทองไหว้พระขอพรพระพุทธมงคลธรรมบพิตร ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและพุทธศาสนิกชนตำบลเขาสมิง และตำบลใกล้เคียงร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

            นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสักนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า  พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ มีพระนามว่า พระพุทธมงคลธรรมบพิตร หรือชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน รวมทั้งพลังศรัทธาและความมานะพยายามของท่านเจ้าอาวาส คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จนทำให้การก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างเสร็จสมบูรณ์

สำหรับ พระพุทธมงคลธรรมบพิตร หรือ หลวงพ่อใหญ่ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธสิหิงค์ หล่อด้วยปูนปั้นประทับนั่งขัดสมาธิเพชร มีพระพักตร์กลม พระเกศทรงดอกบัวตูม ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 20 เมตร ตั้งสูงโดดเด่นเป็นสง่าประจักษ์ต่อสายตา และวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2562 โดยงบประมาณ 16,873,000 บาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More