Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราด-ทหารออกแจกน้ำให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อน

0 57

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นพค.14 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนบ้านตางาม พื้นที่บ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค

พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน นพค.14 พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 1304 กองทัพเรือ เข้าดำเนินการเติมน้ำให้กับถังพักน้ำของหมู่บ้านตางาม หมู่ที่ 5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด จำนวน 1 เที่ยว เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค และเพื่อเป็นการป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ (ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง)

พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 กล่าวว่า การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภายใต้สโลแกน “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” พร้อมกันนี้ ยังเป็นการตามดำเนินการตามคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตราด ปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย

โดยในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านทุกพื้นที่ ช่วยตรวจสอบว่ามีพื้นที่ไหนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการออกสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงได้ทันทีที่หมายเลข 0-3959-1019 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More