ผู้ว่าฯมอบโล่ 319 รางวัล ในวันครูจังหวัดตราด 2563

ผู้ว่าฯตราด มอบโล่ 319 รางวัล ให้กับบุคลากรครูและสถานศึกษาจังหวัดตราด ในวันครูตราดประจำปี 2563

เวลา 9.30 น. วันที่ 16 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดตราด ปะจำปี 2563 ที่ศูนย์โอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น และมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานับพันคนเข้าร่วม

นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด กล่าวว่า ในปีนี้ การจัดงานพิธีวันครูจังหวัดตราด ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสิรมและเชิดชูเกรียติวิชาชีพครู รวมทั้งความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาศึกษาของชาติ

ซึ่งกิจกรรมวันช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป การประกอบพิธีการระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการต่าง ๆ จำนวน 319 รางวัล กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยง สังสรรค์วันครู ภายใต้คำขวัญวันครูประจำปี 2563  “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”