เตรียมจัดงานวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีเกาะช้าง

จังหวัดตราด ร่วมกองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2563 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำหรับการจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี 2563 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2563 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยจำนวน 36 นาย ที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง วันที่ 17 มกราคม 2484 หรือเมื่อ 79 ปีที่แล้ว

การจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการประกอบพิธีตักบาตร และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานในเวลาประมาณ 11.00 น.

ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมประกอบพิธีลอยพวงมาลา บริเวณเกาะลิ่ม ด้านทิศใต้ของเกาะช้าง โดยปีนี้กองทัพเรือ ได้นำเรือหลวงตากสิน เป็นเรือประธานประกอบพิธีลอยพวงมาลา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆอาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือ การออกร้านจากหน่วยงานภาคภารัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีจากกองทัพเรือ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราด