Ultimate magazine theme for WordPress.

“ตราด”บรรลุเป้าไม่มีตายปีใหม่ เตรียมนำมาตราการใช้สงกรานต์

0 175

ตราดตายเป็นศูนย์ บรรลุเป้าหมาย 7 วันอันตรายปีใหม่ตราด ไม่มีผู้เสียชีวิต เตรียมนำมาตราการปรับใช้เทศกาลสงกรานต์ต่อ

            เวลา 9.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดตราด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมในการประชุมพร้อมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

ในที่ประชุมได้รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุวันสุดท้าย 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 คือวันที่ 2 มกราคม 2563 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อรวมทั้ง 7 วัน มียอดสะสมเกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 38 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้จังหวัดตราด มีสองอำเภอที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุคือ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเกาะกูด

ขณะที่ผลการตรวจ 10 มาตรการ ตามด่านตรวจร่วม สะสม 7 วัน เรียกตรวจรถรวมทั้งหมด 48,325 คัน ดำเนินคดี 3,378 ราย อันดับที่ 1 ไม่มีใบขับขี่ 1,270 ราย รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย 1,026 ราย ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับ 1 ทัศนวิสัยไม่ดี รองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนด

นายศุภมิตร ชิณศรี กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนั้น มีปัจจัยหลัก ๆ คือ จังหวัดตราด ได้วางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือน โดยเฉพาะการสำรวจจุดเสี่ยงตามจุดต่าง ๆ พร้อมเข้าแก้ไขทันที ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามด่านตรวจต่าง ๆ ได้มีการเข้มงวดวินัยจราจรตลอด 7 วัน รวมไปถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวม ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในชุมชนเอง ไม่ให้ออกมาขับขี่รถ ในขณะที่มึนเมา หรือรถไม่พร้อมใช้ ที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 จะนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกครั้ง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More