ตราดจ่อแชมป์ไร้ตาย! ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ปีใหม่’63

ผ่าน 6 วัน จังหวัดตราดยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ พบยอดสะสม อุบัติเหตุ 31 ครั้ง บาดเจ็บ 32 ราย 

เหลืออีกเพียงวันเดียวก็จะสิ่นสุด 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563  จังหวัดตราด โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุวันที่ 1 มกราคม 2563 มีอุบัติเหตุขึ้นเกิดขึ้น 8 ครั้ง บาดเจ็บ 8 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะที่ยอดอุบัติเหตุ 6 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ปรากฎว่าจังหวัดตราด ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีอุบัติเหตุสะสมแล้วทั้งหมด 31 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 32 ราย

ส่วนผลการดำเนินงานด่านตรวจทั่วจังหวัด มีการเรียกตรวจ 42,528 คัน ดำเนินคดี 3,313 ราย