ประกาศผลรางวัลสลากกาชาดปีใหม่ 2563

จังหวัดตราด ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และคณะกรรมการสักขีพยาน

ร่วมกันจัดหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ปี 2563 บริเวณเวทีกลางงานปีใหม่ – กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนวงล้อในการออกรางวัลสลากกาชาดครั้งนี้ สำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี 2563 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ FORD RANGER Double Cab 2.2 L XL +Hi – Rider 6MT 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 020855

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ New HONDA SCOOPY i prestige จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 021333 , 031091 , 036533 , 036992 , 087229 , 089438

รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A50S จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 026190 , 035815 , 039335 , 040943 , 074476 , 099388

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สีจอแบน LED 32 นิ้ว (LG / Samsung) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 034064 , 037628 , 048220 , 059879 , 082699 , 087455

รางวัลที่ 5 จักรยานแอลเอ 24 นิ้ว จำนวน 24 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 003422 , 010856 , 014789 , 018120 , 021260 , 022371 , 028409 , 031494 , 033307 , 034947 , 041297 , 044830 , 050155 , 050884 , 051608 , 059760 , 061275 , 067401 , 069487 , 072875 , 075240 , 097790 , 099018 , 099938

และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง จำนวน 110 รางวัล พัดลม HATARI 14 นิ้ว ได้แก่ หมายเลข 074

ทั้งนี้มีเงื่อนไขการรับรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากที่มาขอรับเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ โดยติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-2135 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด